نویسنده = برمکی، افشین
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی خوشه های صنعتی استان تهران

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-22

10.22055/jqe.2011.10627

بهروز هادی زنوز؛ افشین برمکی