نویسنده = احمدی، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 123-149

10.22055/jqe.2011.10603

عنایت الله فخرایی؛ حمیده احمدی