نویسنده = نصراللهی، خدیجه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه ی بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص قیمت سهام در ایران (رویکرد الگوی تصحیح خطای برداری)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 89-103

10.22055/jqe.2011.10595

زهرا نصراللهی؛ خدیجه نصراللهی؛ سید مرتضی میرزابابایی


2. بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران: تاثیرگذاری رابطه ی مبادله بر ساختار سرمایه گذاری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 147-172

10.22055/jqe.2009.10691

مصطفی کریم زاده؛ خدیجه نصراللهی؛ سعید صمدی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مجید فخار