نویسنده = یگانگی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی شاخص کل قیمت بورس تهران با استفاده از ترکیب خبرگان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 53-73

10.22055/jqe.2011.10593

محمد رضا یگانگی؛ رحیم چینی پرداز