نویسنده = رضایی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط میان بهره وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1391، صفحه 113-131

10.22055/jqe.2012.10590

محمد نادعلی؛ جواد رضایی؛ احمد صلاح منش