نویسنده = حاتمی، راضیه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر رشد تجارت بر رشد توسعه ی ‌انسانی در کشورهای منتخب آسیایی: رهیافت داده‌های تابلویی

دوره 9، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-70

10.22055/jqe.2012.10587

سید نظام‌الدین مکیان؛ سید محمد حسن مصطفوی؛ راضیه حاتمی؛ محمدرضا دهقانپور