نویسنده = پارساییان، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری سرکوب مالی در منتخبی از کشورهای صادرکننده ی نفت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 119-133

10.22055/jqe.2011.10585

منصور زراء نژاد؛ سجاد پارساییان؛ ابراهیم انواری