نویسنده = منتظرحجّت، امیر حسین
تعداد مقالات: 1
1. اثر ثروت بر مخارج مصرفی خصوصی با استفاده از رهیافت هم جمعی نامتقارن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 69-85

10.22055/jqe.2011.10583

امیر حسین منتظرحجّت؛ بلقیس باورصاد؛ معصومه موسایی