نویسنده = شمسی، سوده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات سیاست های حمایتی بر کاهش فقر در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 153-171

فرهاد خداداد کاشی؛ سوده شمسی