نویسنده = دانش نیا، محمد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌ی بین سیاست‌های پولی و نرخ ارز در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 109-127

10.22055/jqe.2012.10568

محمود هوشمند؛ محمد دانش نیا؛ صالح شهریور؛ اعظم قزلباش؛ زهره اسکندری پور