نویسنده = اصغرپور، حسین
تعداد مقالات: 1
1. رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منتخب حاشیه ی خلیج فارس در مقایسه با کشورهای OECD

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 87-108

10.22055/jqe.2012.10567

حسن حیدری؛ حسین اصغرپور؛ حسن حسین‌زاده