نویسنده = پژویان، جمشید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ناپارامتریک شکاف بین قیمت و هزینه ی نهایی در صنایع ایران در قالب یک مدل کورنویی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 95-121

10.22055/jqe.2011.10602

جمشید پژویان؛ فرهاد خداداد کاشی؛ محمدنبی شهیکی تاش