نویسنده = فخرایی، عنایت الله
تعداد مقالات: 2
1. تعیین قاعده ی بهینه ی پولی در یک مدل تعادل پویای تصادفی عمومی با استفاده از نظریه ی کنترل

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 129-159

10.22055/jqe.2011.10597

ابراهیم انواری؛ منصور زراء نژاد؛ عنایت الله فخرایی


2. بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 123-149

10.22055/jqe.2011.10603

عنایت الله فخرایی؛ حمیده احمدی