نویسنده = یوسفی، محمد قلی
تعداد مقالات: 1
1. آثار شوک‌های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 99-122

10.22055/jqe.2011.10631

محمد قلی یوسفی؛ تیمور محمدی؛ مجتبی بهمنی