نویسنده = حقیقت، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل تأثیرگذار بر عرضه ی صادرات محصولات خشکبار ایران (مطالعه ی موردی کشمش)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 75-88

10.22055/jqe.2011.10594

جعفر حقیقت؛ رسول حسین پور؛ محمد خداوردیزاده