نویسنده = مشیری، سعید
تعداد مقالات: 2
2. تخمین بهره وری با حل مسأله ی تورش همزمانی برای برخی صنایع منتخب ایران (1386-1380)

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 23-49

10.22055/jqe.2011.10628

سعید مشیری؛ ناصر خیابانی؛ عباس شاکری؛ باقر درویشی