نویسنده = فطرس، محمد حسن
تعداد مقالات: 4
1. Impact of Import and Export of High Technology Industries on Economic Growth of Iran

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-24

10.22055/jqe.2017.21355.1593

محمد حسن فطرس؛ نرگس احمدوند


3. عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران، 1342-1391

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 91-111

10.22055/jqe.2014.11625

محمد حسن فطرس؛ علی دلایی میلان