نویسنده = مصطفوی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه علیت تحریم های اقتصادی، متغیرهای کلان اقتصادی و آلاینده های زیست محیطی در ایران (کاربرد رهیافت علیت سیائو)

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 103-128

سید مهدی مصطفوی؛ مهدی قائمی اصل؛ سید علی حسینی ابراهیم آباد