نویسنده = شاه آبادی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر متقابل درآمد نفتی با شاخص نهادی حکمرانی بر تشکیل سرمایه فیزیکی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-42

10.22055/jqe.2018.22611.1667

ابوالفضل شاه آبادی؛ حمیده رهنما؛ وحید امیدی


2. تاثیر شاخص حکمرانی بر تورم در کشورهای منتخب G77

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 161-185

10.22055/jqe.2017.18817.1448

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهزاد امیری؛ مهسا گنجی