نویسنده = پورفرج، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. فناوری اطلاعات و ارتباطات، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 75-94

10.22055/jqe.2010.10652

علیرضا پورفرج؛ یوسف عیسی زاده روشن