نویسنده = زراء نژاد، منصور
تعداد مقالات: 8
1. یک تحلیل تعادل عمومی از اثرات تورمی، تولیدی و مصرفی مالیات بر ارزش افزوده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397

10.22055/jqe.2019.26229.1894

احمد چهرقانی؛ منصور زراء نژاد؛ مسعود خداپناه


2. بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 115-138

10.22055/jqe.2013.11406

سحر معتمدی؛ منصور زراء نژاد؛ امیر حسین منتظر حجت


3. برآورد شاخص‌های تغییرات تکنولوژیکی و تجزیه و تحلیل ساختار هزینه در شرکت سیمان فارس

دوره 10، شماره 1، بهار 1392، صفحه 59-81

10.22055/jqe.2013.12289

منصور زراءنژاد؛ ابراهیم انواری؛ هانیه اسکندری


4. اندازه گیری سرکوب مالی در منتخبی از کشورهای صادرکننده ی نفت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 119-133

10.22055/jqe.2011.10585

منصور زراء نژاد؛ سجاد پارساییان؛ ابراهیم انواری


5. بررسی تابع تولید و تعیین کارآیی فنی شالیکاران در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 8، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 87-118

10.22055/jqe.2011.10584

منصور زراء نژاد؛ بلقیس باورصاد؛ سید محمد حسن مصطفوی؛ سیده سمیه نوروزی مهریان


6. تعیین قاعده ی بهینه ی پولی در یک مدل تعادل پویای تصادفی عمومی با استفاده از نظریه ی کنترل

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 129-159

10.22055/jqe.2011.10597

ابراهیم انواری؛ منصور زراء نژاد؛ عنایت الله فخرایی


7. پیامدهای بیرونی حمل و نقل با خودرو شخصی در شهر تهران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 51-77

10.22055/jqe.2011.10600

بهروز هادی زنوز؛ منصور زراء نژاد؛ حسن طایی؛ مسعود خداپناه


8. تخمین تابع سرعت گردش پول در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 123-145

10.22055/jqe.2011.10632

منصور زراء‌نژاد؛ محمد مهدی زارع؛ مهدی اکابری