نویسنده = طایی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای بیرونی حمل و نقل با خودرو شخصی در شهر تهران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 51-77

10.22055/jqe.2011.10600

بهروز هادی زنوز؛ منصور زراء نژاد؛ حسن طایی؛ مسعود خداپناه