نویسنده = مرزبان، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران: با رویکرد الگوی FAVAR

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 71-92

10.22055/jqe.2016.12370

حسین مرزبان؛ زهرا دهقان؛ رضا اکبریان؛ مهدی فراهانی