نویسنده = هوشمند، محمود
تعداد مقالات: 2
1. رابطه‌ی بین سیاست‌های پولی و نرخ ارز در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 109-127

10.22055/jqe.2012.10568

محمود هوشمند؛ محمد دانش نیا؛ صالح شهریور؛ اعظم قزلباش؛ زهره اسکندری پور


2. تأثیر حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 101-123

10.22055/jqe.2009.10688

مهدی خداپرست مشهدی؛ سارا صمدی؛ محمود هوشمند؛ مصطفی سلیمی‌فر