نویسنده = لطفعلی پور، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ

دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-26

مسعود همایونی فر؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ فرهاد ترحمی