نویسنده = سامتی، مرتضی
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی تاثیر فساد بر رشد اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 49-69

10.22055/jqe.2012.10565

مرتضی سامتی؛ مصطفی عمادزاده؛ شهرام رئیسی دهکردی


3. تأثیر نرخ مشارکت و نرخ بیکاری بر اقتصاد زیرزمینی در کشورهای OECD

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 63-88

10.22055/jqe.2009.10707

مرتضی سامتی؛ مسلم آل بوسویلم