نویسنده = خداداد کاشی، فرهاد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات سیاست های حمایتی بر کاهش فقر در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 153-171

فرهاد خداداد کاشی؛ سوده شمسی


2. ارزیابی ناپارامتریک شکاف بین قیمت و هزینه ی نهایی در صنایع ایران در قالب یک مدل کورنویی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 95-121

10.22055/jqe.2011.10602

جمشید پژویان؛ فرهاد خداداد کاشی؛ محمدنبی شهیکی تاش