نویسنده = محمدی، تیمور
تعداد مقالات: 3
1. آثار شوک‌های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 99-122

10.22055/jqe.2011.10631

محمد قلی یوسفی؛ تیمور محمدی؛ مجتبی بهمنی


2. صرفه های ناشی از ابعاد و مقیاس در صنعت بانکداری ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 25-54

10.22055/jqe.2010.10635

تیمور محمدی؛ رضا طالبلو


3. تخمین تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی به روش فیلتر کالمن (مطالعه ی موردی تقاضای بخش خانگی شهر تهران)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 23-41

10.22055/jqe.2010.10643

علی امامی میبدی؛ تیمور محمدی؛ سیدمحمدهادی سلطان العلمایی