نویسنده = خداویسی، حسن
تعداد مقالات: 2
2. برآورد پول های کثیف و بررسی پیامدهای آن دراقتصاد ایران: رهیافت آزمون کرانه ها

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 81-99

10.22055/jqe.2010.10637

ملیحه خواجوی؛ ابراهیم رضائی؛ حسن خداویسی