نویسنده = ناظمان، حمید
تعداد مقالات: 1
1. تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-28

10.22055/jqe.2009.10684

حمید ناظمان؛ مرتضی بکی حسکوئی