نویسنده = هادیان، ابراهیم
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی موانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

10.22055/jqe.2019.25849.1875

محمدجواد نظری؛ ابراهیم هادیان


3. تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 55-79

10.22055/jqe.2010.10636

ابراهیم هادیان؛ رضا وهام