نویسنده = پروین، سهیلا
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر تغییرات قیمت بر فقر

دوره 7، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 95-117

10.22055/jqe.2010.10653

سهیلا پروین