نویسنده = عاقلی، لطفعلی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1398

10.22055/jqe.2019.29594.2085

زانیار خاطری؛ رضا نجارزاده؛ لطفعلی عاقلی


2. نااطمینانی نسبت به سیاست‏های پولی و آثار اقتصادی آن: ترکیب رهیافت‏های GARCH و VAR

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 69-96

10.22055/jqe.2016.12327

کاظم یاوری؛ بهرام سحابی؛ لطفعلی عاقلی؛ سعید شفیعی


3. تأثیر دموکراسی بر انتشار دی اکسید کربن

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 21-40

لطفعلی عاقلی؛ حسین صادقی؛ آرش اسوار


4. ارائه ی یک مدل ترکیبی برای پیش بینی تقاضای روزانه آب شهری

دوره 9، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-17

10.22055/jqe.2012.10571

عبدالرحمن آرام؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری