نویسنده = عسکری پور، حسین
تعداد مقالات: 1
1. برآورد شاخص توسعه انسانی در استان‌های ایران و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی با استفاده از منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22055/jqe.2019.29152.2064

سید مرتضی افقه؛ عبد المجید آهنگری؛ حسین عسکری پور