نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

10.22055/jqe.2019.24805.1816

چکیده

با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها و یا هزینه­ها در ایجاد نابرابری، در این مطالعه با استفاده از روش تجزیه لرمن و ایتزاکی (1985) نقش انواع گروه­های هزینه در ایجاد نابرابری به طور مجزا مورد بررسی قرار می­گیرد. بدین­منظورکشش ضریب جینی و تأثیر تغییر سهم هر یک از اجزای هزینه در ضریب جینی طی سال­های 1383 تا 1396 محاسبه می­شود.نتایج حاکی از آن است که خانوارهای شهری کشور طی این سال‌ها با کاهش منابع درآمدی مواجه بوده‌اند. به همین دلیل مخارج خود را از اقلام غیرضروری مثلتفریح و امور فرهنگیبه سمت اقلام اساسی‌تر مانند خوراک انتقال داده‌اند. در طول دوره مورد مطالعه بیشترین میزان نابرابری مربوط به گروه­های هزینه حمل و نقل،خدمات فرهنگی و تفریحی، بهداشت و درمان،آموزش، لوازم منزل و هتل و رستوران بوده است.همچنینبالاترین سهم در نابرابری کل نیز مربوط به هزینه حمل و نقل، مسکن و مواد خوراکی بوده­است که طی سال­های مورد مطالعه روند افزایشی داشته­است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Different Costs on the Inequality of Iranian Urban Households

نویسنده [English]

  • mitra babapour

Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

According to different roles that types of revenues or expenditures play in creating inequality, the present study applies the analytic method of Lerman and Yitzhaki (1985) to investigate the role of types of expenditures on creating inequality. For this purpose, the Gini coefficient of elasticity and the effect of changing the share of each of the cost components on the Gini coefficient during 2004 to 2016 are calculated. The results show that Iranian urban households have been faced with decreasing sources of income during these years. For this reason, they have shifted their expenditure away from unnecessary items such as entertainment and culture to more fundamental items such as food. During the period under study, most inequalities were in the expenditure categories of transportation, cultural and recreational services, health care, education, home and hotel, and restaurant appliances. Moreover, the highest share of total inequality was related to the cost of transportation, housing, and food, which has been increasing over the years under study.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inequality decomposition
  • component of total expenditure
  • Gini Coefficient

-         ابونوری، اسماعیل، خوشکار، آرش و پدرام داودی. (1392). «تجزیه ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی». مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 48، شماره 3، صص 12-1.## پروین، سهیلا. (1385). «نقش انواع درآمدها در نابرابری توزیع درآمد در ایران». مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 41، شماره 4، صص 130-111. ##جلالی، محسن. (1385). «تجزیه ضریب جینی و کشش درآمدی آن در ایران». فصلنامه روند، شماره 48، 42-25. ##رنجبر فلاح، محمدرضا و پدرام داودی. (1392). «تجزیه نابرابری: مطالعه موردی مناطق شهری و روستایی استان تهران». مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 48، شماره 4، صص90-71. ##- صمدی، علی حسین. (1381). « شناسایی مهم‌ترین منابع افزایش‌دهنده نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی ایران: تجزیه ضریب جینی (۱۳۷۰ و ۱۳۷۵)». فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. سال هفتم، شماره 2. صص 52-33. ##محمدی، احمد، خانزادی، نوید و فاتح حبیبی. (1396). «تجزیه نابرابری درآمدی در استان کردستان بر حسب مناطق شهری و روستایی». سیاست گذاری اقتصادی، سال نهم، شماره 18. صص 156-131. ##مهرگان، نادر، عباسیان، عزت اله و بهرام اردلان. (1393). «تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران با رویکردی به ضریب جینی تعمیم یافته». فصلنامهسیاستگذارپیشرفتاقتصادی، سال دوم، شماره2، صص 96-69. ##