نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز ملی رقابت

2 پژوهشگر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی

چکیده

ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاستگذاری پولی قلمداد شده است. بعد از وقوع بحران مالی ۲۰۰۷، ثبات مالی به عنوان رکن سوم در تابع هدف سیاست‌گذاری پولی پذیرفته شد. در این تحقیق سازگاری میان ثبات قیمتی با ثبات مالی در کنار سایر اهداف اقتصاد کلان در فرآیند سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، ابزارهای سیاست پولی متعارف (تعیین نرخ بهره) و نامتعارف (اعطای اعتبار) الگوسازی و واکنش قیمتها و سایر مولفه‌های اقتصادی به بی‌ثباتی مالی شبیه‌سازی شده است. در این مقاله سطح بهینه ابزار سیاستی بانک مرکزی ایران بر اساس رهیافت بهینه‌یابی محاسبه شده است. نتایج الگو دلالت بر تاثیر ابزار سیاست پولی نامتعارف بر رشد پایدار اقتصادی داشته در حالیکه نسبت به ابزار متعارف تاثیرپذیری بیشتری جهت مقابله با بی‌ثباتی مالی در اقتصاد ایران دارد. در همین راستا، ابزار غیرمتعارف رشد پایدار تولید را در سطوح پایین‌تری از تورم و نرخ بهره در قیاس با ابزار متعارف در ایران برقرار داشته که عملا سطح رفاه بالاتری برای خانوار ایجاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Monetary policy and financial stability in Iran (DSGE approach)

نویسندگان [English]

  • Pedram Davoudi 1
  • HOSSEIN BASTANZAD 2

1 National Iranian Competitive Center

2 Research of monetary and foreign exchange group

چکیده [English]

Price stability and sustainable economic growth are both considered as the main monetary policy goals. Financial stability is also considered as the third pillar in the monetary policy object function post -financial crisis in 2007. In this research, the consistency between price stability, financial sustainability, and other macroeconomic goals are technically examined in monetary policy decision making in the Iran’s economy. In this context, the response of prices and other macroeconomic indicators are simulated through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model that incorporates both conventional (interest rate) and unconventional (credit issuance) monetary policy instruments. An optimization approach is used to compute the optimal level of Iran’s Central Bank’s policy instruments in this paper. The results indicate that unconventional monetary policy instrument decisively influences sustainable economic growth while affecting better than conventional policy instrument to resolve financial instability in Iran. In this regard, unconventional policy instrument preserves sustainable growth along with lower inflation and interest rate in comparison with conventional policy which simultaneously causes higher welfare for household sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unconventional Monetary Policy
  • Financial Stability
  • DSGE Model