نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی و سنجی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطه علیت گرنجری بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا می‌باشد. در این راستا از آمار و اطلاعات متغیرها طی دوره زمانی 1970-2016 و روش علیت گرنجری پانلی بوت استرپ پیشنهاد شده توسط کونیا(2006) استفاده گردید. نتایج نشان داد که رابطه علی یکطرفه از درجه باز بودن تجاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای الجزایر، مصر، ایران، مراکش، عمان، عربستان و تونس وجود دارد و در کشورهای عراق و مالتا چنین رابطه‌ای مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر در هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه، رابطه علی از رشد اقتصادی به درجه باز بودن تجاری قابل مشاهده نیست. بنابراین می‌توان استدلال کرد که همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، در کشورهای منطقه منا نیز، آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی آنها را تحریک می‌کند ولی افزایش نسبت تجارت خارجی به تولید در این کشورها، لزوما منجر به رشد تولید حقیقی آنها نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of the Bootstrap Panel Granger Causality Test in Determining the Relationship between Trade Openness and Economic Growth: A Case Study of MENA Countries

نویسندگان [English]

  • Ali Raoofi 1
  • Siavash Mohammadpour 2
  • Ali Rezazadeh 3

1 PhD. candidate

2 PhD. candidate

3 Assistant Professor

چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate the Granger causality between trade openness and GDP growth in MENA selected countries. The data used in the article over the period 1970-2016 and the Panel Bootstrap Granger Causality proposed by Konia (2006) is the method opted for assessing the relationship between the model variables. The results show that openness to international trade Granger-causes GDP growth in Algeria, Egypt, Iran, Morocco, Oman, Saudi Arabia and Tunisia while in Iraq and Malta there is no causality relationship between trade openness and economic growth. The causal relationship from economic growth to trade openness was not observed in any of the countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Trade Openness
  • MENA countries
  • Bootstrap Panel Granger Causality Test