نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بجنورد

2 استادیار اقتصاد دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

از آنجایی که تامین مالی در اقتصاد ایران به بانک‌ وابسته است و هرگونه ناکارائی بانک‌ها ممکن است تأثیری منفی بر شرایط اقتصادی کشور بگذارد، بنابراین لازم است مدیران بانک‌ها و سیاست‌گذاران توجه کافی را در جهت بهبود کارایی این صنعت داشته ‌باشند. برای رسیدن به هدف مذکور (بهبود کارایی صنعت بانکداری) نیاز است عوامل موثر بر کارایی بخش بانکی ایران بررسی شود. با توجه به اهمیت موضوع، در ایران مطالعات متعددی در حوزه کارایی بانک‌ها صورت گرفته است که در اکثر آنها روش اندازه‌گیری کارایی، به اندازه نمونه حساس است. به منظور رهایی از این مشکل، در این مطالعه از روش دو مرحله‌ای سیمار و ویلسون (2007) برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی بخش بانکی ایران استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش بوت‌استرپ تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی بخش بانکی ایران طی دوره 1394-1384 برآورد شد و در مرحله دوم نیز با استفاده از رگرسیون بوت‌استرپ، عوامل مؤثر بر کارایی بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نتایج حاصل از مرحله اول، نمرات کارایی بخش بانکی ایران برآورد شد که افزایش کارایی بخش بانکی ایران در دوره مورد نظر را نشان می‌دهد. در مرحله دوم(مرحله شناسایی)، متغیرهایی از قبیل سرمایه‌گذاری، اندازه بانک، درآمد غیر ‌بهره‌ای و هزینه-های عملیاتی از میان کلیه متغیرها بر کارایی مؤثر بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating effective factors on the Efficiency of Iranian Banking Industry (Simar and Wilson’s two-stage method)

نویسندگان [English]

  • ATIE TARKHANI 1
  • Azim Nazari 2
  • parisa niloofar 1

1 UNIVERSITY BOJNORD

2 Department of Economic

چکیده [English]

Due to the strong dependence of Iran’s financial security to the banking system that any inefficacy in banks’ performance process would have a negative declining double impact on the economic condition of country, thus there is a need for higher levels of attention of banks’ managers and policy makers for improving the efficiency of this system. Considering the importance of the issue in Iran, many studies have been done investigating the efficacy of banks’ performance which in most of them the efficacy measurement, is as a sensitive factor as selected samples .In order to avoid such problems, in this research the two-step method of Simar and Wilson (2007) have been practiced to identify the influential factors on the banking systems’ efficacy condition in Iran. In the first step, by the usage of bootstrap method, the data envelopment analysis regarding the efficacy of banking system in Iran during 1384 till 1394 have been extracted .In the second stage, also by employing the bootstrap regression, the influential factors on banks’ efficacy level, were under investigation. The obtained results of the first stage, led to identification of efficient - inefficient banks from each other and also showed the developed level of Iranians’ banking system in that era of time. During the second stage of this study, variables like capitalization, bank (assess-based) size, operational costs and non-interest income were more significant factors upon banks’ efficacy than other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Bootstrap DEA
  • Bootstrap Regression
  • Simar & Wilson