نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشکده آمار، دانشگاه نیشابور

3 اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

4 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

براساس مطالعات انجام شده، بازار مالی براساس توزیع قانون توانی همانند یک سیستم پویا می‌تواند به نقطه بحرانی (یا بحران مالی) برسد و حتی تا بی‌‌نهایت نیز پیش برود. برای راستی آزمایی این موضوع با توجه به وجود آمارهای معتبر و همچنین دیده شدن مناطق مهم اقتصادی در جغرافیای جهانی، چهار بورس‌ اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک انتخاب شده‌اند. در ساختار علمی مقاله دو سؤال به این شرح مطرح شده‌اند: اول اینکه آیا بحران‌ها در چهار بازار به وقوع پیوسته‌اند و شدت هر یک چقدر است؟ دوم اینکه اگر بحران 2009-2007 بازارها را متأثر ساخته، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران چقدر بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال‌ها از روش‌های آماری استفاده شده است.نتایج نشان می‌دهند که بحران‌های مالی براساس توزیع قانون توانی و واکبی در چهار بازار به وقوع پیوسته‌اند و شدت هر یک نیز مشخص شده است. بحران مالی 2009-2007 نیز هر چهار بورس را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بدترین زیان در هر بازار با کمک ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران جهانی اخیر براساس طول دوره آن مشخص گردیده است. نتایج نشان می‌دهند که بحران مالی 2009-2007 با بالاترین بزرگی، زیان و خسارت احتمالی زیادی را در تمامی بازارها ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the crisis transmission in the global financial network to Iran

نویسندگان [English]

  • fateme taleghani 1
  • Mahdi Salehi 2
  • Alireza Shakibaie 3
  • Seyyed Abdolmajid Jalaee 4
  • Mahdi Nejati 4

1 Shahid Bahonar University

2 Nishabour University

3 Shahid Bahonar University

4 Shahid Bahonar University

چکیده [English]

According to studies, a financial market based on the power law as a dynamic system can reach to a critical point (to a financial crisis) and even go ahead up to the infinity. To verify, four stock exchanges from Tehran, Moscow, Abu Dhabi, and New York have been selected based on the availability of credible statistics and the observation of important economic areas in global geography. In the scientific structure of the paper, two questions have been propounded as follow. Firstly, have crises occurred in four markets and how much is the magnitude of each one? Secondly, if the crisis has affected the markets in 2007- 2009, how much were the value-at-risk and the expected shortfall in the crisis? To answer these questions statistical methods are used. The results indicate that financial crises have occurred in four markets based on the power law and Wakeby distributions and the magnitude of each one is also determined and the financial crisis in 2007- 2009 has also affected all four stock exchanges. Also, the worst losses in each market are determined by the value-at-risk and the expected shortfall in the recent global crisis based on its duration. The results show that the financial crisis with the highest magnitude in 2007- 2009 has created a large potential loss and damage in all markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial crisis
  • power law
  • financial Gutenberg-Richter law