نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی

2 عضو هیات علمی/پژوهشکده پولی و بانکی

3 عضو هیات علمی پژهشکده پولی و بانکی

چکیده

در این تحقیق اثرات تکانه‌ متغیرهای مالی دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه‌های تجاری دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۳ با تواتر فصلی ارزیابی گردیده است. برای این منظور، از الگوی تصریح شده تاگالاکیس (۲۰۰۸) و هریستوف (۲۰۱۳) استفاده شده که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تعدیلاتی در آن اعمال شده است. نتایج نشان داده است که تکانه‌های درآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه‌های تجاری معنی‌دار نبوده و مخارج جاری دولت در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی و مخارج عمرانی تنها در دوره رکود اقتصادی اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی داشته است. اما شدت اثرات تکانه‌های مخارج جاری دولت در دوره‌های رکود بیشتر از رونق بوده و همچنین اثرگذاری تکانه‌های مخارج جاری در مقایسه با مخارج عمرانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در دوره رکود بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of fiscal variables shocks on private consumption growth in business cycles

نویسندگان [English]

  • Zhale Zarei 1
  • ilnaz ebrahim 2
  • maryam hematy 3

2 faculty member/ monetary and banking research institute (MBRI)

3 faculty member/ monetary and banking research institute (MBRI)

چکیده [English]

The goal of this paper is to examine the effects the effects of fiscal policy shocks on private consumption growth in recessions and expansions over the 1991-2015 period. For this purpose, the empirical specification in this paper is guided by the theoretical frameworks in Tagkalakis (2008) and Hristov (2013).The results show that tax revenue shocks is not a significant in business cycles, but current expenditure shocks in boom and bust and development expenditure shocks only in bust have positive and significant effect on private consumption growth. Of course, the effects of current expenditure shocks on private consumption growth is higher in bust than boom and also the effect of current expenditure is greater than development expenditure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal policy
  • Private Consumption
  • Business cycle