نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده

ارزیابی دقیق مکانیزم انتقال پولی، از مهمترین ارکان سیاست‌گذاری پولی می‌باشد، زیراکه موجب درک بهتر از چگونگی تأثیر اقدامات پولی بر تولید و سطح قیمت‌ها می-شود. در این راستا نرخ ارز به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصاد می‌تواند در انتقال آثار سیاست‌های پولی بسیار تعیین کننده باشد. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران می‌باشد، اما باید توجه داشت که به‌دلیل تغییرات ساختاری، امکان تغییر روابط بین متغیرها در طول زمان و در نتیجه انتقال غیرخطی سیاست‌های پولی بسیار محتمل است. لذا در این مطالعه از روش MSVAR استفاده می‌شود که قابلیت‌های زیادی برای لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد. برای داده‌های تحقیق نیز از سری زمانی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پایه پولی نرخ ارز طی فصول 1Q 1370 تا 4Q 1395 استفاده می‌شود. نتایج تحقیق تأییدی بر نظریات پولیون در اقتصاد ایران می‌باشد. به‌طوریکه پول در دو رژیم صفر (سال‌های بعد از 1385) و رژیم یک (سال‌های قبل از 1385) در کوتاه‌مدت بر تولید مؤثر بوده و در بلندمدت تأثیری بر تولید نداشته‌است. بر اساس دیگر یافته‌های تحقیق، سیاست‌های پولی از طریق کانال نرخ ارز در رژیم صفر تأثیر ناچیزی بر تولید داشته‌اند، در حالیکه در رژیم یک، تغییرات پول از کانال نرخ ارز، تأثیری منفی زیادی بر تولید دارد. آثار تورمی کانال نرخ ارز تا فصل دوزادهم در رژیم یک و بعد از فصل دوازدهم در رژیم صفر بزرگ‌تر بوده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Nonlinear Transmission Mechanism of Monetary Policy from Exchange Rate Channel in Iran: Approach (MS-VAR)

نویسندگان [English]

  • Ali Mahdiloo 1
  • hossain asgharpur 2

1 Tabriz University

2 Tabriz university

چکیده [English]

In the past decades, economists have been discussing the impact or lack of influence of monetary policies that how monetary policy channels can been effective. In this regard, the exchange rate is one of the key economic variables that can be very decisive in transmission of monetary policies. Therefore, in this study, we try to evaluate the transmission mechanism of monetary policy through the exchange rate channel. On the other hand, it should be nonlinear because structural changes there will be the possibility of non-linear transfer of monetary policy. Therefore, the MSVAR method, which has many capabilities for incorporating structural changes in different regimes. Therefor in this study were used MS-VAR method and GDP, consumer price index, Exchange rate data during the 1991Q1 to 2016Q4 periods. The results of the research indicate that in the years after 2008 (the zero regime), the share of the exchange rate channel was in transferring monetary policy to production less than before 2008 (regime 1). On the other hand, in the zero regime compared to regime one, the effects of monetary policy have been more influential on prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear Mechanism of Monetary Policy Transmission
  • House Price Channel
  • Markov Switching