نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بو علی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، از شاخص پیچیدگی اقتصادی به‌عنوان ویژگی تولید محصولات دانش‏بنیان در داخل و همچنین تنوع‏بخشی به کالاهای صادراتی توسط یک کشور یاد می‏شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اندازه دولت به همراه اثربخشی آن بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی سال‏های 2017-2002، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) است. نتایج نشان داد متغیرهای بهره‌وری کل عوامل تولید، توسعه مالی و اثربخشی دولت تأثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای موردمطالعه دارند؛ که هماهنگ با نظریه رشد بامول است. همچنین تأثیر اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی بر پیچیدگی اقتصادی بی‌معنا برآورد شده است؛ بنابراین توصیه می‌گردد، سیاست‌گذاران با بهبود رژیم‌های نهادی و اقتصادی مرتبط با ارائه دانش فنی و ایجاد بسترهای مناسب جهت بهره‌گیری از دانش کالاهای وارداتی با فناوری بالا در راستای داشتن سبد صادراتی متنوع‌تر و دربردارنده کالاهای پیچیده‌تر که قدرت کشورها در عرصه تعاملات اقتصادی بین‌الملل را افزایش می‌دهد، اقدام مؤثری بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Government in the Economic Complexity of Developing Countries; Baumol’s Unbalanced Growth Theory Assessment

نویسندگان [English]

  • Razieh Davarikish 2
  • Maryam Setarehie 2

2 Bu-Ali-Sina University

چکیده [English]

In the literature of economic growth and development, the economic complexity index is referred to as the characteristic of the production of products known internally, as well as the diversification of exports to the country by one country. The purpose of this study was to investigate the effect of government size and its effectiveness on the economic complexity index in the Organization of the Islamic (OIC) countries during the years 2017-2002, using Generalized Method of Moments (GMM) Estimation. The results showed that the total productivity factors, financial development, and government effectiveness have positive effects on the economic complexity of the selected countries; which is in line with Bamol's theory of growth. Moreover, the impact of government size and gross domestic product on economic complexity is estimated meaningless. Therefore, it is recommended that policymakers improve institutional and economic regimes with the provision of technical knowledge and the creation of appropriate platforms for the use of knowledge of high-tech imported goods in order to have a more diversified export basket containing more sophisticated goods that the power of countries In the field of international economic exchanges, it will take effective action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Size of Government
  • Government effectiveness
  • Economic complexity
  • Bamol's theory
  • Organization of the Islamic Conference