نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه حضرت معصومه(س)

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی. تهران

3 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپرده‌گذاری در مردم برای هدایت پس‌اندازهای اندک آنان به سمت فعالیت‌های تولیدی ایفا می‌کند. جذب سرریز دانش(از کانال واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی)، امکان ارائه خدمات نوآورانه به مشتریان بانکی را تسهیل می‌کند. در نتیجه، جذب سرریز دانش به دلیل افزایش بهره‌وری و سودآوری بخش بانکی و ارائه خدمات بهتر و ارزان‌تر به مشتریان بانکی منجر به توسعه بخش بانکی می‌گردد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جذب سرریز دانش بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی از سوی بانک‌ها به عنوان شاخص توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی طی دوره 2015-1996 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد، متغیر جذب سرریز دانش اثر مثبت بر شاخص توسعه بخش بانکی دارند. همچنین متغیرهای شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ سود واقعی و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت بر شاخص توسعه بخش بانکی کشورهای مورد مطالعه دارند. اما نرخ ارز اثر معناداری بر توسعه بخش بانکی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of absorption of knowledge spillover Based Economy on Iran's banking sector Development

نویسندگان [English]

  • mahdi jafari 1
  • abolfazl shahabadi 2
  • razieh davarikish 3

1 اHazarat;e massumeh university

2 Bu-ali sina university

3 Bu-ali sina university

چکیده [English]

The banking sector development as one of the dimensions of the development of the financial sector plays an important role in strengthening the sense of depositing in the people to guide their low savings towards productive activities. The absorption of knowledge spillover (from the channel of import of intermediate and capital goods and direct foreign investment) facilitates the provision of innovative services to banking customers. As a result, absorption of knowledge spillover leads to the banking sector development due to increased productivity and profitability of the banking sector and the provision of better and cheaper services to banking customers. Therefore, this research investigates the effect of absorption of knowledge spillover on the ratio of domestic credit to private sector by banks to GDP as an indicator of the development of the banking sector in selected countries with abundance of natural resources during the period 1996-2015 by using generalized method of moments (GMM). The results show that the variable of absorption of knowledge spillover has a positive and significant effect on the index of development of banking sector. Also, consumer price index, real interest rate and GDP per capita have a positive and significant effect on the index of development of the banking sector of the Study Countries. But the exchange rate does not have a significant effect on the index of development of the banking sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Based Economy"
  • banking sector development"
  • Abundance of Natural Resources