نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجو

چکیده

در این مقاله رژیم های قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت (برنت و WTI ) بر اساس داده های هفتگی طی دوره زمانی 25/5/2007 -3/1/2003 (قبل از بحران مالی) و 14/12/2012 – 6/3/2009 (بعد از بحران مالی)، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ با ضرایب اتورگرسیو پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل (MSMAH(3)-AR(2)، الگوی بهینه تشریح رژیم های قیمتی شاخص های برنت و WTI قبل و پس از بحران مالی می باشد . هم چنین وقوع بحران مالی اخیر باعث تغییر در رژیم قیمتی مسلط بر برنت می شود در حالی که WTI همچنان در رژیم قبلی خود باقی می ماند. این مسئله منجر به تفاوت های غیرعادی در قیمت های این دو شاخص مهم بازار جهانی نفت پس از وقوع بحران مالی می شود. که دلایل این امر را می توان در تفاوت بین وضعیت بنیادهای بازار این دو معیار و پویایی هایی اخیر بازار نفت جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate price regimes of two prime index in the world oil market(Brent and WTI) before and after the financial crisis: Evidence from the Markov regime switching model

نویسندگان [English]

  • mohsen ebrahimi 1
  • Majid babaei agh esmaili 2
  • vahid kafili 2

2 student

چکیده [English]

This study has been investigated price regimes of two prime index in the world oil market(Brent and WTI) based on weekly data over the period 2003/1/3-2007/5/25 (before financial crisis) and 2009/3/6-2012/12/14(after financial crisis) by using marko regime switching model whit dynamic autoregressive coefficient. The results show that the model MSMAH(3)-AR(2) is the optimal model for description price regimes of Brent and WTI index before and after the financial crisis. Also the recent financial crisis causes a change in dominate price regime of Berent while WTI tends to stay in the its previous regime. This may lead to the abnormal price spreads between them after the financial crisis. in our opinions, the reasons for this are attributed to their difference fundamentals drivers and closely related whit the recent dynamics in crude oil markets

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price regimes
  • Markov Switching Model
  • Financial crisis
  • Abnomal price spreads

ابریشمی، حمید، محسن مهرآرا و یاسمین آریانا. (1386). ارزیابی عملکرد مدل‌های پیش­بینی بی­ثباتی قیمت نفت. مجله تحقیقات اقتصادی. (78): 21-1.## پیش­بهار، اسماعیل، فرشته اسدالله پور و رؤیا فردوسی. (1394). بررسی اثرات شوک‌های قیمتی نهاده­ها بر قیمت گوشت مرغ: رویکرد غیرخطی مارکف-سوئیچینگ. نشریه پژوهش­های علوم دامی. 25(1):94-79. ##حیدری، حسن و سحرناز بابایی بالدرلو. (1392). عوامل مؤثر بر انتقال نوسانات قیمت نفت خام به رشد بخش صنعت و معدن در ایران: رهیافتی از مدل‌های تبدیل مارکف. نشریه انرژی ایران. 16(3): 16-1. ##صالحی، سربیژن مرتضی، غلامعلی رئیسی اردلی و نادر شتاب بوشهری. (1392). نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی. 7(3): 83-67. ##صمدی، علی حسین و پریسا بهلولی. (1391). مروری بر الگوهای مارکف سوئیچینگ و کاربردهای آن در اقتصاد. اولین همایش بین­المللی اقتصادسنجی، روش­ها و کاربردها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. ##فلاحی، فیروز و عبدالرحیم هاشمی دیزج. (1389). رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل‌های مارکف سوئیچینگ. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. 7(26): 152-131. ##فلاحی، فیروز، محسن پورعبادالهان کویچ، داود بهبودی، فخری سادات محسنی زنوزی. (1392). بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ. فصلنامه اقتصاد انرژی ایران. 2(7): 127-103. ##قنبری، علیرضا، محسن خضری و احمد رسولی. (1390). تشخیص اثرات نامتقارن شوک‌های نفت خام بر روی اقتصاد ایران در رژیم­های اقتصادی: مدل راه گزینی مارکف. فصلنامه تحقیقات اقتصادی. 49(97): 149-119. ##کازرونی، علیرضا، علی رضازاده و سیاوش محمدپور. (1390). اثرات نامتقارن نوسان­های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران: رویکرد غیرخطی مارکف سوئیچینگ. فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی. 2(5): 178-153. ##کمیجانی، اکبر، اسماعیل نادری و نادیا علیخانی. (1391). مقایسه انواع مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی در مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات قیمت نفت. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. 9(35): 146-121. ##

Agnolucci, P. (2009). Volatility in Crude Oil Futures: A Comparison of the Predictive Ability of GARCH and Implied Volatility Models. Energy Economics, 31(2): 316-321. ##Ahmed, H.J.A., O.H. Bashar & I.M. Wadud. (2012). The Transitory and Permanent Volatility of Oil Prices: What Implications are There for the US Industrial Production?. Applied Energy, 92: 447-455. ##Arouri, M.E.H., A. Lahiani, A. Lévy & D.K. Nguyen. (2012). Forecasting the Conditional Volatility of Oil Spot and Futures Prices with Structural Breaks and Long Memory Models. Energy Economics, 34(1): 283-293. ##Bhar, R. & A.G. Malliaris. (2011). Oil Prices and the Impact of the Financial Crisis of 2007–2009. Energy Economics, 33(6): 1049-1054. ##Chang, C.L., M. McAleer & R. Tansuchat. (2013). Conditional Correlations and Volatility Spillovers Between Crude Oil and Stock Index Returns. The North American Journal of Economics and Finance, 25: 116-138. ##Fallahi, F. & G. Rodriguez. (2007). Using Markov-Switching Model to Identify the Link Between Unemployment and Criminality. Working Paper, University of Ottawa. ##Fong, W.M. & K.H. See. (2002). A Markov Switching Model of the Conditional Volatility of Crude Oil Futures Prices. Energy Economics, 24(1): 71-95. ##Gallo, A., P. Mason, S. Shapiro & M. Fabritius. (2010). What is Behind the Increase in Oil Prices? Analyzing Oil Consumption and Supply Relationship with Oil Price. Energy, 35(10): 4126-4141. ##Hamilton, J.D. (1990). Analysis of Time Series Subject to Changes in Regime. Journal of Econometrics, 45(1): 39-70. ##Hou, A. & S. Suardi. (2012). A Nonparametric GARCH Model of Crude Oil Price Return Volatility. Energy Economics, 34(2): 618-626. ##Hung, J. C., Y.H. Wang, M.C. Chang, K.H. Shih & H.H. Kao. (2011). Minimum Variance Hedging with Bivariate Regime-Switching Model for WTI Crude Oil. Energy, 36(5): 3050-3057. ##Jammazi, R. (2012). Oil Shock Transmission to Stock Market Returns: Wavelet-Multivariate Markov Switching GARCH Approach. Energy, 37(1): 430-454. ##Mollick, A.V. & T.A. Assefa. (2013). US Stock Returns and Oil Prices: The Tale From Daily Data and the 2008–2009 Financial Crisis. Energy Economics, 36: 1-18. ##Naifar, N. & M.S. Al Dohaiman. (2013). Nonlinear Analysis Among Crude Oil Prices, Stock Markets' Return and Macroeconomic Variables. International Review of Economics & Finance, 27: 416-431. ##Narayan, pk. & S. Narayan. (2007). Modelling Oil Price Volatility. Energy Policy. 35(12): 6549-6553. ##Regnier, E. (2007). Oil and Energy Price Volatility. Energy Economics, 29(3): 405-427. ##Ripple, R.D. & I.A. Moosa. (2009). The Effect of Maturity, Trading Volume, and Open Interest on Crude Oil Futures Price Range-Based Volatility. Global Finance Journal, 20(3): 209-219. ##Vo, M. T. (2009). Regime-Switching Stochastic Volatility: Evidence from the Crude Oil Market. Energy Economics, 31(5): 779-788. ##Wei, W., Z. Chen & J. Wang. (2006). A Research on the Three States Markov-Switching Model: An Application in the Analysis of World Oil Price Fluctuation. Journal of Finance and Economics, 32: 120-131. ##Wu, G. & Y.J. Zhang. (2014). Does China Factor Matter? An Econometric Analysis of International Crude Oil Prices. Energy Policy, 72: 78-86. ##Zhang, Y.J. (2013). Speculative Trading and WTI Crude Oil Futures Price Movement: An Empirical Analysis. Applied Energy, 107: 394-402. ##Zhang, Y.J. & J. Wang. (2015). Exploring the WTI Crude Oil Price Bubble Process Using the Markov Regime Switching Model. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 421: 377-387. ##