نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد

چکیده

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف خصوصاً در مناطق آزاد تجاری، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت بخش صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی در راستای ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان بوشهر در سال های 1384،1386،1388 و1389 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در بخش صنعت در سال 1384 در فعالیت ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی دارای مزیت نسبی بوده است. اما در سال 1386 در هیچ کدام از فعالیت ها دارای مزیت نسبی نبوده است. طبق نظر کارشناسان بخش صنعت این به دلیل رکود اقتصادی حاکم در ایران بوده و نشان از اهمیت نقش متغیرهای اقتصاد کلان در کارکردهای اقتصاد منطقه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Investment prioritiesof Industry Sector in Line with creating a Free Trade zone in Bushehr Province

چکیده [English]

Identifying the comparative advantage of economic activities in different areas, especially in the free trade zones, makes it possible for local and foreign investors to allocate resources optimally. Therefore, given the importance of the industry in the expansion of non-oil exports in Iran, this study has tried to, using the Location Quotient and Domestic Resource Cost Indexes beside factor analysis and numerical taxonomy techniques, identify investment priorities of industry sector in line with creating a free trade zone in Bushehr province in the years of 2005, 2007, 2009 and 2010. The results indicate that in this regard, the province in 2005 has comparative advantage in the construction activities of other non-metallic mineral products. But in 2007comparative advantage has not been seen in any of the activities. According to the industry experts view this occurred due to the economic downturn in Iran, and shows the importance of macroeconomic variables in the regional economic functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free zones
  • Comparative advantage
  • Location Quotient
  • Domestic Resource Cost