نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه علم و هنر

چکیده

در حوزه مالی، ریسک سیستماتیک، می‌تواند به صورت سقوط سیستم مالی نمایان شود. این ریسک که کلیه‌ی شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در بازارهای مالی شود. در ‌حالی‌که قبل از حرکت بورس‌های دنیا به سمت جهانی شدن، عمدتاً نوسانات اقتصادهای داخلی منشاء ایجاد ریسک‌های سیستماتیک بود، با افزایش ارتباط بین اقتصادهای دنیا و بالطبع بورس‌های اوراق بهادار، ریسک سیستماتیک دیگر صرفاً منشاء داخلی نداشته و تحولات در سطح اقتصادهای دنیا می‌تواند منشاء ریسک سیستماتیک باشد. بنابراین بخشی از ریسک سیستماتیک می تواند ناشی از گسترش ارتباطات جهانی بورس‌های اوراق بهادار باشد. بورس تهران به علت اهمیت و اثرگذاری نرخ برابری ارز و افت و خیز قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی و مواد خام تحت تاثیر نوسانات بازارهای جهانی قرار می‌گیرد. بدین سبب در این مقاله سعی شده با استفاده از یک مدل ریاضی با پایه واکنش شیمیایی ، میزان ارتباط بورس اوراق بهادار ایران با بورس-های هند و چین مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد، بورس ایران تحت تاثیر نوسانات بورس اوراق بهادار دو کشور هند و چین قرار نگرفته؛ زیرا نوسانات بورس اوراق بهادار ایران عمدتاً دارای منشاء داخلی است و این به سبب ارتباطات اندک اقتصاد ایران با اقتصادهای دنیا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

India and China Stock Exchange Effect on Iran Stock Exchange during 2000-20012 Using a Mathematical Model

چکیده [English]

Systemic risk refers to the possibility of a collapse of an entire financial system or market. After 2008 financial crisis, a significant amount of effort has been directed to the study of systemic risk and its consequences around the world.
In this paper with this assumption that larger and stronger markets influence smaller ones, a model inspired by catalytic chemical model is proposed. In chemical reactions, reagents with higher concentrations tend to favor their conversion to products. In order to modulate the conversion process, catalyzers may be used. In this work a mathematical modeling is proposed with bases on the catalytic chemical reaction model. China and India indices of strong markets are taken as being analogous to the concentration of reagents and the indices of smaller markets as (Iran) concentrations of products.
The role of catalyst is to model the degree of influence of one index on another.
The result show markets influence of china and India stock markets on Iran stock markets is low

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Exchange
  • modeling
  • Numerical simulation
  • Market Fluctuation