نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران-خیابان بخارست- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله، تأثیر شوک‌های قیمت و تولید نفت خام را بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران و در قالب یک مدل DSGE اقتصاد باز بررسی می‌نماید. برای این منظور، کانال انتقال شوک‌های نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. نتایج شبیه‌سازی مدل نشان می‌دهد که، شوک‌های نفتی بر تولید، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه اثر منفی دارد ولی تورم، مصرف و هزینه نهایی را افزایش می‌دهد. از طرفی، شوک‌های نفتی بر مخارج دولت و حجم پول اثر مثبت دارد. این نتایج ضمن تایید فرضیه نفرین منابع در اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی نقش کلیدی در شکل‌گیری سیاست‌های پولی و مالی و تورم بازی می‌کند. از این رو، به منظور جلوگیری از پیامدهای سوء ناشی از شوک‌های نفتی پیشنهاد می‌گردد، ضمن انجام نظارت مستمر بر موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، سازوکارهایی در جهت کاهش سلطه دولت بر بانک مرکزی و حفظ اصالت بانک مرکزی در انجام دو وظیفه عمده این نهاد یعنی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a dynamic stochastic general equilibrium model of open economy to examine the impact of oil price shocks on macroeconomic variables

نویسندگان [English]

  • naser khiabani 1
  • hossein Amiri 2

چکیده [English]

In this paper we will investigate the impact of price and production shocks of crude oil on macroeconomic variables in Iran and in the form of an open economy DSGE model. To this end, the transmission channels of oil shocks have been specified in accordance with the structure of the Iran economy. Simulation results of the model show that oil shocks has negative effect on output, investment and capital stock, but inflation, consumption and marginal cost increases.
On the other hand oil shocks have a positive effect on government spending and the money supply.
These results confirm the hypothesis of the resource curse in the economy of Iran and show that oil shocks played a key role in shaping monetary and fiscal policies and inflation
Hence in order to avoid of abuse consequences resulting from the oil shocks is suggested that continues supervision on the exchange reserve account and national development fund done and mechanisms performed to reduce the dominance of the government on central bank and maintaining authenticity of central bank in doing the two main tasks of this organization is to keep the value of the national currency and control inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil price shock
  • Oil Revenues
  • DSGE Model of open economy
  • Iran Economy