نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز- مدرس دانشگاه آزاد گوگان/ همکار پژوهشی جهاد دانشگاه تبریز

چکیده

پیدایش اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ارمغان هزاره سوم، عرصه‌های گوناگون زندگی بشر را متحول کرده است. اینترنت با از میان بردن محدودیت‌های زمانی و مکانی در روابط اقتصادی، هزینه‌های ناشی از ارتباطات را به شدت کاهش داده است. یکی از مهمترین فرایندهای اقتصادی که در حوزه تجارت بین الملل با ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بین کشورها میسر می‌شود، جریان تجارت خدمات است که اینترنت توانسته در قالب فرایند نوین تجارت به طور قابل ملاحظه‌ای آن را رونق بخشد. هدف این مطالعه بررسی اثر توسعه اینترنت بر تجارت بین‌الملل خدمات کل کشورهای جهان است. در این راستا با استفاده از روش داده‌های تابلویی و بهره‌گیری از مدل جاذبه تعدیل‌شده، اثر توسعه اینترنت بر تجارت خدمات در دوره زمانی 1990- 2011 برآورد شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل، تأییدکننده وجود ارتباط مثبت و معنی‌دار بین اینترنت و تجارت خدمات است. همچنین بین تجارت خدمات و تولید ناخالص داخلی، عمق مالی و جمعیت ارتباط مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل نیز نشان می‌دهد، نتایج نسبت به تغییر بازه زمانی، نمونه آماری، متغیر جایگزین اینترنت و متغیر وابسته حساس نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Internet Development Effect on International Trade in Services

نویسنده [English]

  • Maryam Saremi 2

چکیده [English]

The emergence of Internet, communication and information technology as the third millennium gift, have changed various arenas of human life. Internet has dramatically reduced the costs resulting from communication using the omission of time and place constraints in economic relations. One of the most important economic processes that become possible via direct and indirect relation in the field of international trade is the flow of trade services that has been flourished in the form of new trade process by Internet. The purpose of this research is to study the Internet development effect on the international trade services of all countries in the world. In this regard, Internet development effect on trade services have been done using the panel data method and with the help of adjusted gravity model. The results acquired from estimated model, proved a positive and significant relation between Internet and trade services. Furthermore, there is a positive and significant relation between trade in services with gross domestic product, financial depth, and population. The results acquired from analyzing model sensitivity also shows that the results are not sensitive to the change of time efficiency, statistics sample, and Internet replacement variable and it is robust. Finally, Internet effect study on import and export of services proves a positive and significant relation between Internet and import and export of services in all countries around the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade in Services
  • Internet
  • Gravity Equation