نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد- گروه اقتصاد کشاورزی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

درجه بالایی از بی‌ثباتی صادرات برای کالاهای اولیه می‌تواند اثر سوء بر رشد کشورهای در ‏حال توسعه داشته باشد. هر گونه بی‌ثباتی در درآمد‌‌های ارزی موجب خواهد شد که ‏برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی در فضایی نامطمئن صورت گیرد. در این تحقیق برای اندازه ‏گیری نوسانات تجاری بخش کشاورزی طی دوره‌ی 90-1360 از فیلتر هدریک-پرسکات، هم‌چنین ‏مدل مارکف سوئیچینگ دو رژیمه بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در 14 سال ‏از سال‌های مزبور افزایش و در 17 سال کاهش بر فعالیت‌های صادراتی بخش کشاورزی حاکم بوده ‏است. طول دوره‌های کاهش از طول دوره‌های افزایش بیشتر و دوره‌های افزایش از تندی بیشتری ‏نسبت به دوره های کاهش برخوردار بوده‌اند. بنابر‌این در دوره‌ی مورد بررسی بخش کشاورزی ‏بیشتر دارای نوسانات کاهشی صادرات بوده است که این موجب کاهش قدرت کشور در صادرات ‏محصولات غیر نفتی شده است که این اثرات در زیر بخش‌های آن نیز مشخص است،‌ واضح است ‏که این موجب از دست رفتن بازارهای جهانی صادرات محصولات کشاورزی شده و وابستگی ‏کشور را به واردات این محصولات افزایش داده است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر نوسانات ‏کاهشی و عدم پایداری افزایش صادرات در بخش کشاورزی می‌تواند در توسعه صادرات این زیر ‏بخش موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Instability of agricultural exports in Iran with Markov Switching approach

چکیده [English]

High degree instability of primary goods exports can lead to ‎negative effect on growth in developing countries. Any instability ‎in the foreign exchange revenues will lead to uncertainty in ‎economic development planning. In this study for the measuring ‎of agricultural trade volatility during the period ‎‏1981‏‎- ‎‏2011‏‎, ‎hodrick–prescott filter was used also the Markov switching model ‎was utilized in two regimes. Our findings indicate that in ‎‏14‏‎ years ‎increasing and in ‎‏17‏‎ years declining has been take place in ‎agricultural export activities. Period during s of declining was ‎greater than period during of increasing. Increasing periods have ‎more steepness than declining periods. Thus, during the study ‎period, the agricultural sector has been more declining exports ‎volatility so this will reduce the strength of the country''s non-oil ‎exports and this effect is also visible in the subsections, Obviously, ‎this leads to loss of agricultural exports in world markets and the ‎country''s dependence on imports of these products has increased. ‎Thus the study of factors affecting the reduce volatility and ‎instability exports of agricultural export can be effective in this ‎subsection.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture
  • Business Fluctuations
  • Hodrick–Prescott filter
  • ‎Markov Switching Model