نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی دکتر دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

هدف این مطالعه برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی و بررسی علل و آثار آن است. این مهم با استفاده از روش علل چندگانه و آثار چندگانه برای دوره 47 ساله از 1342 تا 1389 انجام شد. نتایج نشان می‌دهند اندازه نسبی و مطلق اقتصاد زیرزمینی در ایران در طی دوره مورد بررسی فراز ونشیب‌هایی دارد لیکن این روند افزایشی است. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در طی این دوره 47 ساله 17.82 بوده است.نتایج برآورد مدل‌های انتخاب شده نشان می‌دهد که بیکاری، محدودیت‌های تجاری، تورم، بارمالیاتی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و حجم دولت از جمله عوامل اثرگذار بر گسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران بوده‌اند. در این میان اثرگذاری سه عامل اول، در گسترش این پدیده در ایران بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective factors on Iranian Underground Economy1963-2012

نویسنده [English]

  • Ali Dalaei Milan 2

چکیده [English]

This study uses "Multiple Indicators – Multiple Causes" approach to model the causal relationships between underground variables and to indicate main independent variables to estimate their impacts on dependent variable i.e. underground economy of Iran. Then it sketches the main features and estimating the size of Iranian underground economy. By employing annual time-series data of the period starting from1963/64 (1342) to 2011/12 (1391), results indicate that the mean size of the underground economy during this period was 17/82 per cent. The underground economy is significantly and positively affected by such variables as unemployment and inflation, but is negatively affected by the index of economic openness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underground Economy
  • "Multiple Indicators – Multiple Causes" Approach
  • Iran